SŁOWO
NA DROGĘ

Idź przed siebie
Zbuduj dom 
Wychowaj dziecko
Zasadź drzewo
Rozśpiewaj duszę
By żyć
Jeśli nie dasz rady
Dostaniesz od innych
Byś był

Andrzej Malinowski

05-min